Utveckling av telefoni

Vi utvecklar telefonitjänster som är enkla att använda och sätter användaren först.

Det gör vi bland annat genom att använda öppen källkod. På så sätt minimerar vi kostnader för licenser och frigör resurser till att utveckla utifrån era behov.

Kontakta oss

Varför bygga en anpassad telefonilösning?

Det finns många orsaker till att ta fram en specialiserad telefonilösning. Vill ni arbeta smartare och effektivare? Har du eller dina anställda ett arbetsflöde där ni ofta arbetar manuellt med uppgifter som som skulle kunna automatiseras?

Exempel på anpassningar:

  • Spela in alla samtal automatiskt, och ladda upp som en inspelning till användarens kalender med en notering om vem som ringde och hur länge samtalet varade.
  • Vid inkommande samtal, slå upp uppgifter i ert affärssystem och styr samtalet utifrån detta. Presentera uppgifterna på skärmen hos kundtjänst.
  • När er personal inte kan ta emot samtal, ersätt den vanliga röstbrevlådan med ett talsvar där man kan lämna meddelande eller få tala med kundtjänst.

Varför inte automatisera moment som utförs ofta och tar tid? Hur kan ni underlätta och ge mervärde för era kunder? Det finns bland annat kraftfulla funktioner för:

  • Inspelning
  • Talsvar och styrning med knapptryckningar
  • Integration med webbtjänster
  • Kalenderintegration, till exempel Exchange eller Google Calendar
  • Uppslagningar i databaser, mm

Hur vi arbetar

Det första steget är ett inledande möte där vi tittar på era behov och önskemål. Vi agerar bollplank med vårt tekniska kunnande förslag på lösningar. När vi förstår de krav ni ställer kan vi normalt komma med en uppskattning av vilken arbetsinsats som krävs.

Vi arbetar sedan vidare i en förstudie där vi mer i detalj skissar på lösningen och hur den skall fungera. I den här processen arbetar vi tillsammans med er med utkast och diskuterar förslag på lösningar. Ibland är det också aktuellt att bygga en prototyp för att testa hur användare upplever lösningen.

Efter detta skede kan vi lämna en offert på en lösning för er. Sedan går vi in i implementationen där vi programmerar och sätter upp lösningen för er. Oavsett om ni väljer att gå vidare efter förstudien eller ej så behåller ni naturligtvis allt material som vi arbetat fram tillsammans.

Teknik som baseras på öppen kod

Genom att bygga lösningar på öppen källkod så kan ni alltid fortsätta att utveckla lösningen utan att vara beroende av en enskild tillverkare eller konsult. Vi använder framförallt Asterisk och Kamailio.

  • Asterisk är en telefonväxel som hanterar många olika protokoll, däribland SIP som är det vanligaste protokollet för iptelefoni. Asterisk kan även använda sig av telefonikort för analoga och digitala anslutningar.
  • Kamailio är en SIP-proxy som kan användas för att skala upp lösningar och låta flera Asterisk-servrar jobba tillsammans i ett kluster.

Varför öppen källkod? Genom att tillsammans förbättra den teknik som ligger till grund delar vi på arbetetsinsatsen med många andra. Det går också att på egen hand utveckla ny funktionalitet utan att vänta in en enskild tillverkare.

Detta leder till byggblock som är beprövade och stabila. Detta innebär också att ni som kund kan välja en partner för support och utveckling som kan leverera det ni behöver, utan att vara låsta till en enskild leverantör.

Konsultation & Support

Behöver ni konsultation kring en befintlig lösning? Vi bygger lösningar i Asterisk och Kamailio. Vi utvecklar även webblösningar - ofta vill man sy ihop en webbtjänst med telefoni.

Vi erbjuder även supportavtal och kan arbeta förebyggande med er drift. Behöver ni någonstans att placera er server så erbjuder vi colocation för era telefoniservrar. Kontakta oss så hjälper vi er!